Mer än bara mat

Vi älskar vårt närområde och vill göra bra saker där vi är. Därför sponsrar vi verksamheter och föreningar som arbetar med fokus på hälsa, välbefinnande och allas lika värde. Det kan till exempel vara lokala idrottsföreningar, matsvinnsaktörer eller stödorganisationer.

Hela Människan

Hela Människan erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för människohandel, anhörigstöd, och särskilt stöd till barn till missbrukare.
Hela Människans vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap!

Solidariskt Kylskåp

Solikyl är en öppen och kollaborativ verksamhet för att minska matsvinnet som sker både i mataffärer och i hushållen. Det handlar om att skapa en gåvoekonomi kring livsmedel som är lämpliga för konsumtion men som ändå skulle ha slängts i soptunnan.

Kvinnojouren

Kvinnojouren erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det finns också en samtalsmottagning dit du kan komma för att prata om det våld du är/har varit utsatt för.

Göteborgs stadsmission

Göteborgs stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Social trygghet är en mänsklig rättighet men med utmaningar som fattigdom, psykisk ohälsa och arbetslöshet kommer ett utanförskap. För att förebygga och förhindra detta arbetar vi med akut hjälp och långsiktigt stöd. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla.

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en stiftelse som erbjuder gratis läxhjälp till ungdomar som behöver extra stöd för att klara skolan. 

Jitex

Jitex BK är en damfotbollsförening med en anrik historia som sträcker sig tillbaka till vårt grundande den 21 januari 1971 i Mölndal.

Mölndalsloppet

I samband med att Mölndal fyllde 100 år 2022 grundades idén om att det skulle arrangeras ett motionslopp till Mölndals ära. IF Mölndal Fotboll och Mölndal Handboll tog arrangörsansvaret och målet var att tillsammans med ”Idrottens dag” ge ungdomar chansen att prova på olika idrotter parallellt med genomförandet av Mölndalsloppet.