Med stolta anor från 50-talet

Malmborgs då och nu

Den lilla mjölkbutiken som Arne och Ella Malmborg startade på Mariedalsvägen i Malmö 1954 har genom åren vuxit till sex ICA Malmborgsbutiker i Malmö och Lund.

Historia
Historia

Historia

Redan från början har det varit stort fokus på närproducerade livsmedel, vilket präglar butikerna än idag. Ellas föräldrar var handlare i Börringe och Arne växte upp på en bondgård, så det föll sig naturligt för dem att starta en livsmedelsbutik. De hade både lämplig erfarenhet och goda kontakter med skånska gårdar.

Malmborgs.se