Handla rätt - maten, människan och miljön

narodlatlokar

Handla rätt - maten, människan och miljön

ICA Malmborgs Erikslust drivs med övertygelsen om att det går att förena ett framgångsrikt företag med ett starkt omvärldsengagemang. Samtidigt som vi ställer krav på er kunder så ska vi, i egenskap av detaljist, ställa tusenfalt högre krav på oss själva. Vi tänker resurssnålt överallt, vi hushållar med papper och el, strävar efter energisnåla transporter och handlar så mycket som möjligt med lokalt producerade matvaror. Sedan 2004 är butiken Svanen-märkt.

Svanenmärkning

Svanenmärkning

En Svanen-märkt butik har stort utbud av miljömärkta och ekologiska varor. Butiken har ett effektivt kylsystem och sortering och återvinning av avfall. Varutransporterna till butiken är miljöanpassade och verksamheten har ett dokumenterat miljöledningssystem samt arbetar för minsta möjliga miljöbelastning i dagliga rutiner.

fairtrade

En rättvisare värld

Den 17 maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City. Det innebär att staden lever upp till kriterierna som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter. Vår butik propagerar aktivt för varor framställda under ärliga och rättvisa former, så kallad Fairtrade, Rättvisemärkt-produkter. Hos oss har dessa produkter en egen hylla så att du lätt kan hitta dem.

Vi strävar också efter att göra en insats socialt och stöder lokala frivilligorganisationer som till exempel Lions. Sedan flera år tillbaka stöder vi även IM, Individuell Människohjälp, och deras arbete i länder som Guatemala och Indien.

Genom att ta vårt ansvar kan vi fungera som pådrivare och inspiratör för andra. Genom att själva se sambanden och agera utifrån dem kan vi hjälpa våra kunder att se – och handla rätt.