Vi bygger en ny plats för det goda

Vi skapar en tillfällig ICA Kvantum-butik att handla i under tiden vi bygger om!
Planerad inflytt i mars 2023. Håll dig uppdaterad här!