Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut.

Vad kan jag slå larm om? 

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen. 


Gör så här: 

1. Klicka här.
2. Klicka på ”Jag Vill Slå Larm”. OBS, Spara din Unika kod som du får när du skickat din anmälan.
3. Beskriv ditt ärende.


Du kommer att få en unik kod som du kan använda för att logga in och följa din anmälan. Din anmälan skickas till en utredare som kommer att granska den. Du kommer att ha möjlighet att komplettera din anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. Du blir meddelad när utredningen är avslutad och kan läsa om eventuella åtgärder när du loggar in med din kod.


Vad händer sen?  

Särskilt behörig personal på ICA Kvantum Malmborgs Erikslust tar emot och handlägger ditt ärende. 

  • Mottagande av en anmälan ska bekräftas inom 7 dagar. Kravet på bekräftelse gäller dock inte om den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet. 
  • Visselblåsaren ska få återkoppling inom 3 månader, i skälig utsträckning om de åtgärder som planeras eller har vidtagits och skälen för dessa. En rapporterande person (dvs. ej anonym) ska få information om att en uppgift som kan identifiera denna kan komma att lämnas ut (dock bara om syftet med uppföljning eller åtgärderna inte hindras genom att uppgifterna lämnas ut) 
  • Förfarandet ska dokumenteras – vid muntliga rapporter dokumentera (inspelning efter samtycke eller protokoll).