Sponsring

På ICA Kvantum Lerum värnar vi extra mycket om barn & ungdomar i kommunen och i vårt närområde. Vi vill bland annat bidra till ett aktivt föreningsliv oavsett kön, bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar. Vi värderar lagidrotter högt och vill vara en självklar främjande faktor till gemenskapen.