Vårt engagemang:
Run for ICA Landskrona

Vårt engagemang:
Run for ICA Landskrona

Vi på ICA Kvantum Landskrona vill inspirera ortens unga att äta hälosamt och röra på sig. Genom vårt engagemang Run for ICA Landskrona vill vi på ett lustfyllt sätt uppmuntra barn och ungdomar att bli mer aktiva.

Hur kommer det genomföras?

Under året kommer vi att samarbeta med Cityidrott och ICA Nära-butiker på orten för att göra ett stort motionsevent som vi kallar Run for ICA Landskrona. Cityidrott är vår samarbetspartner sedan 5 år tillbaka och de hjälper barn och ungdomar mellan 6 och 12 år att prova på olika idrotter och fritidsaktiviteter.

Under eventet kommer det att finnas ett hinderlopp för två olika åldersgrupper i åldrarna 6 år och uppåt. Vi kommer också att bjuda in lokala producenter och anordna en matmarknad i anslutning till loppet, så att det blir ett event för hela familjen. Med ICA-butikernas närvaro under loppet får vi möjlighet att sprida kunskap om och öka intresset för mat och hälsa. För oss är frågan om barn och ungdomars mat- träningsvanor jätteviktig. Vår butik har länge engagerat oss i barn- och ungdomsidrotten här i Landskrona och sponsrar fotbollslag, ridklubben och gymnastikföreningens tjejer. Vi ser fram emot att genomföra detta och hoppas såklart att fler butiker i landet tar efter och organiserar liknande lopp!

banner_ica100