Sponsringsansökan 2023

Sponsringsansökan 2023

ICA Kvantum Åhus är och vill vara en aktiv, långsiktig samarbetspartner och sponsor till föreningslivet i Åhus med omnejd. Vi värnar mycket om barn och ungdomar och avser framförallt att samarbeta med föreningar som har breddverksamhet för dessa.

 

Som ICA butik kommer vi på ett naturligt sätt in i människors vardagsliv vilket säkert är ett skäl till det stora antalet förfrågningar om sponsringssamarbete som vi får varje år. De flesta tvingas vi av olika skäl tacka nej till – på sponsringsområdet kan tillgångarna aldrig möta den stora efterfrågan.

Riktlinjer för sponsring

 

Sponsringen skall enbart ske i samarbete med organisationer med engagemang i barn och ungdomar som bedriver breddverksamhet på vår lokala marknad, Åhus med omnejd. Vi stödjer sponsring med fokus på hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och livsstil. 

ICA Kvantum Åhus sponsrar enbart de klubbar som har en väl uppbyggd barn- och ungdomsverksamhet med tydliga värderingar. Värderingar som ICA Kvantum Åhus och föreningen skall ha gemensamt är kortfattat:

Föreningen är en breddförening. Inom barnverksamheten (barn upp till och med 12 år) får elitsatsning, akademiverksamhet etc. inte bedrivas. Fast segmentering av barn i grupper efter kunskapskapsnivå får heller inte förekomma och man ”toppar” inte lag, vare sig i form av uttagningar till matcher eller under matcher genom att låta olika spelare spela olika mycket. Nivåanpassning skall användas varsamt och primärt inom ungdomsverksamheten (över 12 år). Alla skall vara välkomna. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör.

Värderingar som innebär att skolarbete, läxläsning, sunda matvanor och kunskap om näringslära prioriteras och kopplas till sportsliga prestationer är också viktiga.

ICA Kvantum Åhus är en aktiv samarbetspartner, i samband med att sponsringen förankras med föreningens medlemmar vill vi också berätta om våra värdegrunder samt att vi kommer att agera ifall föreningar inte lever upp till sina värdegrunder.

Föreningar som vill samarbeta med oss skall visa upp dokumentation som skriftligen stödjer våra gemensamma värderingar, hur föreningens organisation ser ut samt hur föreningens process ser ut för uppföljning av värderingarna.

Vill ni ansöka om sponsringsbidrag- testa ert förslag här:

Är din verksamhet bred och når ut till många, gärna barn och ungdomar?

Vilka motprestationer erbjuder ni ICA Kvantum Åhus?

Skapar aktiviteten möjlighet att nå nya kunder för ICA Kvantum Åhus?

Ges möjlighet till bra exponering av ICA Kvantum Åhus varumärke?

Hur kommer du att utvärdera och redovisa resultaten av aktiviteten?

 

 

Föreningen behöver skicka in sin senaste verksamhetsberättelse och om man är helt ny lite allmän info om föreningen.

Vi vill också veta hur många medlemmar man har och hur många av medlemmarna som är aktiva ungdomar i föreningen, och utefter det beslutas om bidragets storlek.

 

Tidsramar för sponsring

För att kunna behandla ert önskemål om sponsring så måste vi ha er förfrågan senast den 29 januari 2023

Alla förfrågningar om sponsring mailas till

info.ahus@kvantum.ica.se