Frukt och grönt är livsviktigt för hälsan

Frukt och grönt är livsviktigt för hälsan

Frukt och grönt är livsviktigt för hälsan

Att äta mycket frukt och grönsaker är hälsosammare än vad vi kanske har trott. En förbättring av våra kostvanor skulle kunna rädda tusentals liv i Sverige, det visar en unik studie.

Enligt Folkhälsomyndigheten är hälften av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. En studie från tidigare i år av Livsmedelsverket och Lunds universiet visar att 6 400 liv skulle kunna räddas årligen i Sverige om människor ändrade sina kostvanor. Studien heter ”Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer Mortality by Achieving Healthy Dietary Goals for the Swedish Population” och är den första i sitt slag som gjorts i Sverige.

Målet med studien var att uppskatta antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar och dietrelaterade cancerformer som kan förhindras eller försenas om vuxna svenskar följde de Nordiska Näringsrekommendationerna. Månadens skörd bad medförfattarna Jonas Nordström och Irene Mattisson att berätta om studien. Jonas är docent i nationalekonomi vid Institutet för livsmedelsekonomisk analys och Irene har tidigare arbetat som nutritionist på Livsmedelsverket.


Varför är den här studien viktig?

– För att visa vilken potential det finns med att kunna förebygga sjukdom med bättre matvanor. Det är viktigt för politiker att förstå vilka kostnader för samhället dåliga matvanor för med sig. Studien baseras på Livsmedelsverkets kostunder - sökningar där vi frågat ett stort antal individer om deras kostvanor. Individernas kostintag jämfördes sedan med det rekommenderade kostintaget enligt de nordiska näringsrekommendationerna som är Livsmedelsverkets rekommendationer, säger Irene.

Vad ger mest positiv effekt för hälsan enligt studien?

– Generellt äter vi för lite frukt och grönt och kostfiber i förhållande till det rekommenderade intaget och vi får i oss för mycket fett och salt. Störst effekt skulle man få av att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag. Studien visar att om rekommendationerna för frukt och grönsaker följdes skulle 47 procent av dödsfallen, 3 000, kunnat undvikas. Näst störst effekt skulle mer fibrer ge, i linje med rekommendationen på cirka 30 gram per dag. Genom ett ökat fiberintag skulle 32 procent av dödsfallen kunnat förhindras eller försenas, förklarar Jonas.


Vi äter för lite frukter, grönsaker och kostfibrer men för mycket av fett och salt, berättar Irene Mattisson och Jonas Nordström, medförfattare till studien.

Skiljer sig effekten för män och kvinnor?

– Vi ser att män får den största positiva effekten av ett ökat intag av frukt och grönsaker och att kvinnor får den största positiva effekten av ett ökat kostfiberintag. Det beror på att män ligger längre från de rekommenderade nivåerna för frukt och grönt än kvinnor, så de får en större hälsovinst av att öka intaget, säger Jonas.

– Det är en stor könsskillnad i intaget av frukt och grönsaker i Sverige jämfört med till exempel medelhavsländer där män äter mer grönsaker. Vi tittade inte på enskilda grönsakers effekt utan frukt och grönsaker som grupp. Män äter däremot mer bröd och får i sig mer kostfibrer så kvinnor har mer att vinna hälsomässigt på att öka intaget av kostfiber genom fullkorn, förklarar Irene.

Vad hoppas ni att studien leder till?

– Den utgör ett bra bidrag till det fortsatta arbetet med att förbättra folkhälsan. Dels kan studien informera konsumenterna om var de största hälsovinsterna finns men resultaten kan också hjälpa politiker att prioritera insatserna, till exempel om man skulle vilja införa något styrmedel på livsmedel i form av skatter eller subventioner. Studien kan också vara av intresse för de som ansvarar för måltider på arbetsplatser eller offentliga måltider, menar Irene.

En studie visar att den danska skatten på varor med hög andel mättat fett har minskat intaget med 4 procent samtidigt som intaget av grönt har ökat. Bör ohälsosam mat beskattas högre i Sverige?

– Det är en intressant fråga, som vi behöver studera ytterligare. Samhällsekonomiskt finns det såväl fördelar som nackdelar med att införa subventioner och skatter på livsmedel. Men subvention av frukt och grönsaker skulle kunna finansieras med en skatt på socker, fett eller rött kött. Det skulle vara en intressant reform att studera, avslutar Jonas.

Text: Kaisa Nyqvist

Relaterade artiklar