Sponsring och samarbeten

Sponsring och samarbeten

Ett av ICA Sannegårdens stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela året runt. Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande, med fokus på barn och ungdom.

Humansponsring

Lokalt samarbetar vi med följande organisationer:

RÄDDA MATEN!

Allwin (www.allwin.nu) drivs av samhällsentreprenörer och miljöidealister med expertis inom miljö & återvinningssystem med fokus på matsvinnet/överskottet i livsmedelsindustrin. Allwin hämtar varor som butiker och fabriker inte hinner sälja och skänker dem utan kostnad till utsatta grupper i samhället, vuxna och barn med hälsosam och varierande kost. Vi betalar en avgift till Allwin så att vårt matsvinn distribueras till en  god sak.

 

Vi skänker mat till deras arbete med att hjälpa utsatta på Hisingen.

http://www.fralsningsarmen.se/hisingskaren/

 

Vi stödjer Friskis & Svettis arbete med att aktivera barn och ungdomar i lundby. Varje år i maj arrangeras en t ex piratjympa för alla dagisbarn i stadsdelen Lundby.

 

http://missingpeople.se/

 

http://www.snpf.org/om-snpf.html

 

http://kflankengbg.se/

 

http://www.backadalen.nu/

 

Utöver detta sponsrar vi tillsammans med övriga ICA butiker:

·         Blodomloppet http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/idrottssponsring/blodomloppet/

·         Röda korset http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/roda-korset/

·         Childhood http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/childhood/

·         Cancerfonden och rosa bandet http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/cancerfonden/

·         Scouterna http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/ovriga-samarbeten/

·         En frisk generation http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/ovriga-samarbeten/

·         WWF http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/ovriga-samarbeten/

·         Frälsningsarmén http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/sponsring/humansponsring/ovriga-samarbeten/