Tillsammans för ett levande Sverige

Att välja svenska råvaror är mycket mer än för den goda smakens skull. Det är även bättre för klimatet, djuren, landsbygden och lantmännen. Mat som produceras i Sverige främjar hållbarheten och är vägen mot ett mer självförsörjande samhälle.

Vårt dagliga bröd. Hur kan vi säkerställa att vi fortfarande får det?
I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 % av landets livsmedel. Idag tvingas vi lita på importen, som står för varannan tugga vi tar.
Självförsörjningsgraden för livsmedel i Sverige ligger alltså runt 50 %. Att jämföras med Danmarks dryga 90 % och Finlands 80 %. Oroväckande, eller hur? Ett beroende vi kan minska genom att välja fler svenska råvaror, samtidigt som vi gör såväl klimatet som lokala leverantörer ovärderliga tjänster. Dessutom minskar matprisinflationen, som beror på svenska kronans fall i kombination med den alldeles för höga importen.

En levande landsbygd är inte bara skönt att se på – den minskar importberoendet samtidigt som stödjer lokala ekonomin. Handla svenskt, det tjänar vi alla på!

Illustration