Kort om Fairtrade

Kort om Fairtrade

Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de hundratals miljoner människor som lever i fattigdom världen över. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring och utveckling.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

  • Fairtrade-premier till investeringar i lokal-samhälle och verksamhet.

  • Barnarbete och diskriminering motverkas.

  • Demokratin och organisationsrätten främjas

  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer på fairtrade.se