Fairtrade ger många odlare hopp

Fairtrade ger många odlare hopp

Fakta

Foto: Eric St-Pierre
Namn: Fortin Bley
Ålder: 43 år
Bor: Elfenbenskusten
Arbetar som: Kakaoodlare vi kakaooperativet CANN

Fortin Bley, är kakaoodlare och ordförande för kakaooperativet CANN i Elfenbenskusten. Kooperativet har över 500 medlemmar. Utmaningarna är stora för odlarna och kooperativet jobbar hårt för att förbättra livskvalitén för medlemmarna.

– Vi behöver bättre tillgång till både dricksvatten och sjukvård. Och många behöver bättre bostäder.

På sina fem hektar mark producerar Fortin 3,8 ton kakao per år. Många kakaoodlare i Västafrika har gamla kakaoträd som ger mindre skörd för varje år. Och att byta träden är kostsamt.

– Fairtrade ger måna odlare hopp här. Fairtrade-premien ger oss möjlighet att investera i nya kakaoträd och utbilda odlarna. Det är jätteviktigt och kan bara bli verklighet om vi säljer mer som Fairtrade.

Fortin menar att Fairtrade har bidragit till att kooperativet har stärkt som organisation, att medlemmarna fått en bättre position på marknaden och de nu inte är lika beroende av mellanhänder i handelskedjan.

– Ju större tillgång till marknaden vi har, desto mer Fairtrade-premie kan vi få. Och det betyder att vi kan investera i utvecklingen av våra lokalsamhällen, stötta våra medlemmar med utbildning och stärka vår kakaoproduktion. 

Foto och text: Fairtrade Sverige