Vad betyder märkningarna?

Vad betyder märkningarna?

I Sverige förekommer i huvudsak två olika märkningar av ekologiska livsmedel: KRAV och EU-ekologiskt. Här förklarar vi vad som skiljer dem åt.

KRAV

KRAV är den symbol som flest av oss kopplar samman med ekologisk mat. Märkningen innebär att odlarna inte använder konstgödsel, genmodifiering eller några kemiska bekämpningsmedel. Syntetiska färgämnen, smakämnen eller sötningsmedel är inte heller tillåtna. Det finns även regler för djurhållning, klimat, socialt ansvar och hur tillverkarna ska hushålla med naturtillgångarna. Läs mer om KRAV.

 

EU-ekologiskt

EU-ekologiskt är EU:s märkning för ekologiska livsmedel. Större delen av regelverket överensstämmer med KRAVs regler när det gäller vegetabilier, som frukt, grönsaker och spannmål. Men för animaliska produkter är skillnaden större, då EU-ekologiskt saknar regler för transport och slakt av djur, samt har lägre krav på djurens utevistelse än vad KRAV har. Läs mer om EU-ekologiskt.

 

ICA I love eco

ICA I love eco är vårt eget ekologiska sortiment, som vi ständigt jobbar med att bredda och utveckla. Här hittar du ekologisk mat och varor till hemmet, allt producerat i balans med naturen. Läs mer om ICA I love eco.