Personuppgiftshantering i samband med jobbansökan hos ICA-butik

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Varifrån samlar vi in personuppgifter? 

Dig själv
Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar in till oss i samband med rekryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev.

Rekryteringsföretag
Om vi har anlitat rekryteringsföretag samlar vi in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till oss.

Referenspersoner
Vi hämtar normalt in omdömen från referenspersoner i slutfasen av rekryteringsprocessen. I sådant fall samlar vi in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig.

Allmänt tillgängliga informationskällor
I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel i sociala medier, som underlag för bedömning av en ansökan.

Offentliga register
I samband med att anställningsavtal träffas kontrollerar vi att de uppgifter som du har lämnat mot offentliga register för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter till dig.

Vi behöver dina personuppgifter

Som potentiell arbetsgivare måste vi använda dina personuppgifter av olika anledningar. Förenklat använder vi dina uppgifter för att hantera

 • din ansökan, genom hela rekryteringsprocessen.
 •  framtida rekrytering, för att till exempel kunna matcha framtida öppna tjänster mot dina uppgifter.
 • uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel bedömning av eventuell företrädesrätt i samband med anställning.
 • Hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess
 • genomföra kontroller, tester och lämplighetsprövningar, till exempel genomförande av personlighets- och förmågetester.

Vi använder dina uppgifter när vi kommunicerar med andra

När vi kommunicerar med andra, till exempel ICA Sverige, myndigheter och leverantörer, samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig och ibland måste vi dela personuppgifter med dem.

Vi sparar dina uppgifter bara så länge det behövs

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med användningen av dina personuppgifter. Efter det kommer dina personuppgifter att raderas eller avidentifieras på ett säkert sätt så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har rätt att

 • hämta hem ett registerutdrag
 • få dina uppgifter rättade
 • ta tillbaka ett lämnat godkännande för fortsatt användning av dina uppgifter
 • motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
 • få dina uppgifter raderade eller användningen av uppgifterna begränsade i vissa fall
 • få en kopia på vissa personuppgifter som du själv har lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Detaljerad information om vilka personuppgifter som vi behandlar