#vändpåsteken

Med vårt initiativ #vändpåsteken vill vi förändra hur vi ser på grillning. Ett sätt att göra det är att låta kvinnorna ha större inflytande över vad som läggs på grillen och få män att grilla mer som kvinnor. Detta då kvinnor tänker mer klimatsmart och hållbart än män när de grillar, men där vi ser att det oftast är männen som sköter grillningen i de svenska hushållen. Så hur får vi fler att tänka som kvinnor när de grillar mat i sommar?

Kvinnor vill grilla hållbart

I vår grillrapport som vi har tagit fram för sommarens grillsäsong ser vi att kvinnor i  större utsträckning än män vill grilla hållbart och mer varierat. Vi kan se att 57 procent av kvinnorna brukar ha grönsaker på grillen som huvudrätt och 63 procent vill lägga mer grönsaker på grillen. Därför är det nu dags att rucka på en av Sveriges sista utposter när det kommer till genusfördelningen i hemmet, eftersom det är ett enkelt steg till att få grillen mer hållbar och klimatsmart. Initiativet #vändpåsteken baseras på statistik och insikter från ICAs Grillrapport 2019 i kombination med hur samhället ser ut idag. Vi tittar på kvinnor och mäns attityder till klimat och mat, och hur jämställda vi faktiskt är vid grillen.

Ge kvinnorna mer makt över grillen

För att få kvinnorna att ta plats vid grillen och framförallt få mer inflytande över vad som grillas behöver vi börja någonstans. Och vi tänkte börja med att ta tag i mediernas bild av grillen. Efter att ha sökt efter grillartiklar på nätet fann vi att det nästan uteslutande var män på bilderna, i alla fall när det kom till ansvar för själva grillandet. Denna upptäckt ledde till en bildbankssökning, vilket tydligt förklarade varför det såg ut som det gjorde: bilderna där var näst intill oanvändbara eftersom majoriteten var orealistiska, stereotypa och poserande. De verklighetstrogna bilderna på kvinnorna vid grillen fanns inte att hitta, vilket gjorde att vi självklart ville agera!

Bildbanksbilder på kvinnor som grillar. På riktigt!

Under vårt initiativ #vändpåsteken har vi fotat bildbanksbilder där det är kvinnorna som styr över grillen på ett trovärdigt, lustfyllt och hållbart sätt. Vi ville göra det eftersom bilderna på de olika bildbankerna idag tyvärr såg ut som de gjorde. De bilder som tagits fram har kvinnorna i fokus och är framtagna tillsammans med Johnér Bildbyrå och de finns tillgängliga för alla att använda hos Johnér. 

Nu hoppas vi få se fler kvinnor som grillar, både i sommar och i media. Och förhoppningsvis inspirerar vi alla till att lägga fler hållbara, klimatsmarta och smaskiga alternativ på grillen.