Länkar

rapsfält

Länkar

ICA Nära Kragsta kan och vill göra skillnad för våra kunders hälsa och välbefinnande, för att vi bryr oss om samhället vi verkar i, och vill genom våra sponsringssatsningar ge tillbaka, såväl lokalt som nationellt.

På sikt gynnas vi också av en bättre värld. Därför samarbetar vi gärna med organisationer och föreningar som kämpar för miljö och klimat och för människor som till exempel drabbats av utsatthet, sociala orättvisor, sjukdom eller naturkatastrofer.

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället. Att söka många olika typer av samarbeten där till exempel sponsring ingår känns därför helt naturligt. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på mat och hälsa, socialt ansvarstagande, miljö eller hållbar utveckling.

krav

KRAV-märket - www.krav.se

visar bland annat att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan  konstgödsel, att djur behandlas väl och får vistas ute i det fria samt att inga genmodifierade organismer får förekomma i produktionen.

 

bokforlag

ICA Bokförlag - www.icabokforlag.se

är ett av Sveriges största fackboksförlag med bred utgivning av praktiska handböcker inom ett stort antal ämnesområden. Sortimentet består av ca 450 titlar.

 

bris

BRIS - www.bris.se

är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

 

celiakiforbundet

Allergiinformation - www.celiaki.se

Svenska Celiakiförbundet är en intresseorganisation för dem som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. Organisationen är ingen myndighet och är oberoende av livsmedelsproducenter.

 

cancerfonden

Cancerfonden - www.cancerfonden.se

är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt bidrar till förbättringar inom vård och behandling.