Onsdagen den 18/12-19 kl. 19:00 delar Ica Maxi, Motala ut 50.000kr till sökande föreningar i Motala och Vadstena kommun. Läs här hur det går till. Välkommen in med din ansökan senast 13/12-19. Frågor besvaras av Thomas Samuelsson. thomas.samuelsson@maxi.ica.se.

Regelverk Julpengen 2019

Syftet med Julpengen är att bidra till god samhällsnytta, ökad fysisk aktivitet bland unga och en ökad integration. Julpengen ska, utifrån dessa målsättningar, vara ett stöd för föreningar som är med och ger barn och ungdomar i Motala och Vadstena kommun en aktiv och meningsfull fritid.

Vilka kan söka?
Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Motala och Vadstena kan söka Julpengen, dock inte föreningar med politisk verksamhet. Föreningen behöver inte vara en del av Maxi United Motala för att kunna ta del av Julpengen. 

Ansökan ska gälla en specifik insats eller satsning. Pengarna kan användas för exempelvis resor, hyra, inköp av material, utrustning eller liknande. Varje förening kan skicka in max en ansökan.

Hur söker vi?
Ansökan skickas via e-post till
thomas.samuelsson@maxi.ica.sesenast den 13 december 2019. I ansökan ska framgå vilken summa föreningen ansöker om och hur pengarna ska användas. Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av hur satsningen går i linje med Julpengens övergripande syften.

Den totala summan som delas ut 2019 är minst 50 000 kronor. Summan kommer att fördelas på flera ansökningar.

Hur avgörs vem som får Julpengen?
En jury bestående av representanter från Maxi Motala och Granit PR utser de föreningar som får del av Julpengen. Det är inte garanterat att föreningen får hela det sökta beloppet. Beslutet kan inte överklagas.

Julpengen delas ut den 18/12 kl.18:00 i samband med Maxis Föreningskväll i butiken. De föreningar som får ta emot Julpengen blir informerade i förväg och förväntas närvara med representant på föreningskvällen för att ta emot sin check. 

Uppföljning
De föreningar som får Julpengen från Maxi Ica Stormarknad förbinder sig att i efterhand redovisa hur medlen har använts och ge en kort redogörelse, med text och bild, när det sker. Materialet kan användas av ICA Maxi i Motala i butikens egna kanaler.