ICA-Gustavs Kumlastipendium

ICA-Gustavs Kumlastipendium

ICA-Gustavs Kumlastipendium har instiftats för att stödja nya satsningar och projekt som föreningar i kommunen vill göra och som blir till glädje och nytta för Kumlaborna.

Stipendiet delas ut till en eller flera föreningar inom idrott, kultur eller annan ideell verksamhet som har sin hemvist i Kumla kommun.

Stipendiesumman är på totalt 100 000 kr. Den kan delas ut i sin helhet till en förening eller delas mellan flera olika föreningar. En jury utser stipendiaten eller stipendiaterna.

Stipendiet delas enbart ut till föreningen, inte till enskilt lag eller enskild individ inom föreningen.

Förslag på stipendiater fylls i på en speciell talong, som finns hos Maxi ICA Stormarknad i Kumla. Talongen lämnas också i butiken.

Stipendiet delas ut under hösten.

Har du några frågor kring stipendiet kan du ställa frågan på vår Facebooksida, eller skicka e-post till gustav.johansson@maxi.ica.se.