Här kommer du finna bland annat butikens nyheter, information om vilka symboler vi använder på våra varor, vilka lokala leverantörer vi har kontakt med, samt vilka vi sponsrar. Håll till godo!