Sponsringspolicy

Tack för ditt intresse av att söka samarbete med ICA Kvantum Höganäs! Vi är glada över att få möjligheten att stödja organisationer och föreningar som är engagerade i hållbarhetsinitiativ, främjandet av lokal mat och främjande av barn och ungdomsidrott. Vårt företag är stolt över att vara en del av Höganäs Kommun och vi strävar efter att arbeta tillsammans med er för att främja initiativ som gynnar vårt samhälle och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Ansökan om sponsring

Tack för ditt intresse av att söka samarbete med ICA Kvantum Höganäs! Vårt företag är stolt över att vara en del av Höganäs Kommun och vi strävar efter att arbeta tillsammans med er för att främja initiativ som gynnar vårt samhälle och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Samarbetsmöjligheter och ansökningsprocess:
Vi är öppna för samarbeten med organisationer och föreningar som verkar inom områdena Hållbarhet, Lokal mat och Barn och ungdomsidrott, och som är baserade i Höganäs Kommun.

Vi välkomnar ansökningar från er som önskar samarbeta med oss för att genomföra gemensamma projekt och initiativ. Ansökningar kan skickas in en gång om året, under november månad. Efter att ansökningstiden har gått ut, kommer vi att noggrant utvärdera ansökningarna baserat på relevans, tydlighet, genomförbarhet och potential att bidra till samhällsutveckling. Vid bedömningen av ansökningarna kommer vi även att ta hänsyn till stödets storlek och vår förmåga att främja flera organisationer istället för att begränsa oss till ett fåtal.

ICA Kvantum Höganäs sponsrar inte enskilda personer, sådant som kan uppfattas som riskfyllt, miljöskadligt eller överdådigt. Vi sponsrar inte heller politiska eller religiösa verksamheter.

Våra fokusområden:

  1. Hållbarhet
  2. Lokal mat
  3. Barn och ungdomsidrott

Ansökningsprocess och kriterier:
För att ansöka om samarbete med ICA Kvantum Höganäs ber vi er att fylla i vår officiella ansökningsblankett som går att hämta på denna sida under november månad.

Vi ser fram emot att läsa er ansökan och utforska möjligheterna att samarbeta för att främja en hållbar och blomstrande Kullabygd. Tack för att ni väljer ICA Kvantum Höganäs som en potentiell samarbetspartner för ert projekt eller evenemang!

Vänliga hälsningar, ICA Kvantum Höganäs


Ladda ner formuläret
Fyll i formuläret
Spara
Mejla formuläret till caroline.andren@kvantum.ica.se