Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och dina bonuspoäng.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför ICA behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är stammis på ICA eller inte. Klicka på undersidorna i menyn för att läsa mer om de behandlingar som gäller för dig.

Hantering av personuppgifter inom ICA

ICA består inte bara av alla våra ICA-butiker, utan även ett antal andra ICA-bolag. Om du har en relation till något av dessa bolag behöver de behandla dina personuppgifter.

ICA-bolag

ICA-koncernen består av bland annat följande ICA-bolag som kan hantera dina personuppgifter:

 • ICA Gruppen som är moderbolaget i ICA-koncernen
 • ICA Sverige som driver dagligvaruhandel
 • ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
 • ICA Försäkring som erbjuder försäkringar
 • Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet
 • ICA Spara som tillhandahåller digitala tjänster

ICA-butiker

ICA-idén bygger på en tanke om fria handlare i samverkan. ICA-handlaren äger och driver alltså sin egen ICA-butik, men samarbetar också med ICA-bolagen. 

Situationer när ICA behandlar dina personuppgifter

 • Om du handlar mat i en ICA-butik kommer butiken och, om du väljer att betala med kort, ICA Banken att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera köpet.
 • Om du även är stammis på ICA kommer ICA Sverige att behandla dina uppgifter, t.ex. för att hantera din bonus och för att lämna erbjudanden till dig.
 • Om du handlar mat via ICA.se kommer både ICA Sverige, berörd ICA-butik och, om du väl­jer att betala med kort, ICA Banken att använda dina personuppgifter för att genomföra kö­pet.
 • Om du har ett bonuskort med betalfunktion behöver ICA Banken dina uppgif­ter för att se till så att du kan betala med kortet.
 • Om du är medlem i Klubb Hjärtat kommer Apotek Hjärtat att behandla personuppgifter om dig. Om du dessutom är stammis på ICA använder både Apo­tek Hjärtat och ICA Sverige dina uppgifter för att hantera din gemensamma bonus.
 • Om du har tecknat en försäkring hos ICA Försäkring behöver de dina uppgifter, bland annat för att kunna hantera eventuella skadeärenden.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av berörda ICA-bo­lag, t.ex. för att kommunicera med dig.
 • Om du söker jobb hos ett ICA-bolag kommer bolaget att behandla de uppgifter som du läm­nar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. När dina uppgifter används utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta respektive ICA-bolag om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Arrangemang för skydd av personuppgifter

Vissa ICA-bolag har ett gemensamt ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt. Dessa ICA-bolag har därför sinsemellan ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter. I berörda ICA-bolags informationstexter om behandling av personuppgifter anges om det finns ett gemensamt ansvar och vem som är kontaktpunkt vid frågor.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personupp­gifter

Denna informationstext uppdateras regelbundet.

Vi uppdaterar den här informationstexten regelbundet, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på ICA.se.

Senaste uppdateringen

Informationstexten uppdaterades 2020-01-20 med:

 • Ändrat från ICA-kortkund till stammis på ICA

Informationstexten uppdaterades 2019-12-17 med:

 • Gjort flera språkliga justeringar
 • Tagit bort Hemtex som ett ICA-Gruppen bolag
 • Ändrat upplägget och ordningen för vissa dataskyddstexter för ökad tydlighet

Informationstexten uppdaterades senast 2019-06-20 med:

 • Språkliga justeringar

Informationstexten uppdaterades 2018-11-29 med.

 • Förtydligat vilka behandlingar som gäller för ICA-kortkunder
 • Definierat företagskund under fliken "Kund"
 • Lagt till information om behandling av personuppgifter inom ramen för ICAs Kundpanel
 • Förtydligat vilket ICA-bolag som är ansvarig för behandling av personuppgifter om kontaktpersoner hos leverantörer
 • Lagt till och definierat kategorier av personuppgifter
 • På ett antal ställen förtydligat när och varför personnummer hanteras
 • Förtydligat att ICA-kortkunders bonusuppgifter delas med andra ICA-bolag för vissa syften
 • För ICA Spara-användare lagt till information om när ICA Sverige hanterar information som kan hämtas från ICA Spara-appen
 • Gjort flera språkliga justeringar