Stammis på ICA

Stammis på ICA är du om du har gått med i vårt lojalitetsprogram så att du kan samla stammispoäng, ta del av erbjudanden och använda våra smarta tjänster. Villkoren för ICAs lojalitetsprogram hittar du på denna sida.

ICA Sverige ansvarar för att dina uppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, och behandlar dessa när du t.ex. ansöker om att bli stammis, kontaktar vår kundservice, genomför ett köp eller använder våra digitala kanaler.

ICA-butiker

Om du genomför ett köp i en av våra butiker och identifierar dig i kassan samlar vi in din köphistorik. Det här görs för att du ska kunna få bonus och personliga erbjudanden baserat på vad du handlar.

Andra ICA-bolag

Vi samarbetar ofta med övriga ICA-bolag, t.ex. Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkringar, och samlar därför in personuppgifter från dem. Det här görs bland annat för att samla in kontaktupp­gifter som du lämnat till de andra ICA-bolagen så att vi alltid har dina aktuella uppgifter. Vi behöver även uppgifterna för att du ska kunna få personliga erbjudanden baserat på ditt kundengagemang hos de andra ICA-bolagen och för att kunna genomföra kundanalyser.

Om du använder ICA Spara-appen samlar vi även in personuppgifter från ICA Spara.

Om du även är medlem i Klubb Hjärtat så får du gemensam bonus när du handlar på ICA och Apotek Hjärtat. Därför får vi information av Apotek Hjärtat kring detta för att kunna beräkna din samman­lagda bonus.

Informationstjänster

Vi hämtar viss information från externa informationstjänster. Vi stämmer t.ex. regelbundet av ditt personnummer mot offentliga register för att se till att dina personuppgifter är kompletta och uppdate­rade.

Vi kompletterar även de uppgifter som vi har sparade om dig med information från externa informat­ionstjänster. Det här gör vi bland annat för att kunna ge dig personlig och relevant information och för att kunna genomföra kundanalyser.

Samarbetspartners

Vi har flera samarbetspartners som ger dig som stammis på ICA erbjudanden och rabatter, men även möjlighet att samla in bonus i samband med köp. Vi samlar även in personuppgifter från dessa för att följa upp erbjudanden som stammisar har utnyttjat.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera ansökan om att bli stammis på ICA

När du ansöker om att bli stammis på ICA är det nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som vi efter­frågar för att vi ska kunna hantera din ansökan.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera din ansökan om att bli stammis, och om du inte lämnar de uppgifter vi behöver kan du inte bli förmånskund hos oss.

Hantera kundförhållandet

Vi behöver dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet på bästa sätt. Det innebär t.ex. att spara dina uppgifter i vårt kundregister, kommunicera med dig, se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, samt hantera ditt stammiskonto på ICA.se och i våra appar.

Hantera bonus

När du som stammis handlar på ICA, och identifierar dig i kassan eller på ICA.se, får du bonus på dina inköp. Vi behandlar därför dina uppgifter för att hantera din bonus, t.ex. för att registrera och beräkna stammispoäng. Uppgifterna används även för att ad­ministrera bonusar och skicka ut bonusbe­sked.

Kommunikation och erbjudanden

Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför be­handlar vi dina uppgifter för att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna, ICA-butikers, andra ICA-bolags och samarbets­partners va­ror och tjänster i olika kana­ler.

Vi hanterar dina uppgifter för att t.ex. skicka veckobrev, ge dig per­son­liga erbjudanden på dina vanlig­aste varor och anpassa innehållet i digitala kanaler som på ICA.se och i våra appar.

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyse­rar vi de upp­gifter som vi har samlat in på olika sätt. Vi sorterar t.ex. in kunder i olika grupper ba­serat bland annat på vad de handlar. Det innebär att olika kunder kan få olika erbjudanden bero­ende på vilken grupp de tillhör. Av samma anledning analyserar vi även bland annat dina intressen, pre­ferenser, köp­möns­ter, köpkraft och köpbeteende och interaktioner med ICA.

Om du väljer att dela din plats­information med oss, t.ex. när du använder någon av våra appar, kan vi även analysera den informationen för samma syfte. Vissa analyser genomförs automatiskt.

Genom att godkänna villkoren för lojalitetsprogrammet lämnar du ditt samtycke enligt mark­nads­fö­ringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra egna, ICA-bolags och samar­betspartners va­ror och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller på Mitt ICA.

Genomföra kundanalyser

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra övergripande kundanalyser. Analyserna är nödvän­diga för att vi ska lära känna våra kunders beteenden och köpmönster bättre.

Vi behandlar därför upp­gifterna för att t.ex. utveckla affärs­metoder, analysmodeller, och kund- och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment exempelvis baserat på kundernas inköp, samt för att ta fram kund­insikter som kan delas med våra leverantörer.

Hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera dina frågor, t.ex. för att kommunicera med dig i olika kanaler, inklusive sociala medier, utreda klagomål och supportärenden, hantera val som du gör, samt för att logga förfrågan.

Genomföra event och tävlingar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra event och tävlingar som du deltar i, t.ex. för att registrera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler.

Genomföra enkätundersökningar

Om du väljer att delta i enkätundersökningar som vi genomför, t.ex. genom ICAs Kundpanel, behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss.

Inspelning av telefonsamtal

Om du ringer ICAs kundservice spelas telefonsamtalet in i utbildnings- och kvalitetssyfte, men även för både din och vår trygghet. 

Möjliggöra köp i digitala kanaler

Vi behandlar dina uppgifter för att du ska kunna genomföra köp i digitala kanaler, t.ex. med självscan­ning i butik eller för att handla på ICA.se.

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Vi behöver dina uppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster, både på ICA.se och i våra appar. Vi behandlar därför dina personuppgifter så att du bland annat kan spara, dela och kom­mentera recept och skapa, hantera och dela in­köpslistor­. Om du använder någon av våra appar be­handlar vi dina uppgifter för att du ska kunna registrera aktiviteter i appen.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler, t.ex. ICA.se eller våra appar, samlar vi in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik. 

Hantera medlemskap i barnklubb

Om du väljer att gå med i ICAs barnklubbar, t.ex. Paprica­klubben­ ­som är ICA Kvantums klubb för alla barn ­3–12 år, behandlar vi dina uppgifter för att hantera ditt medlemskap.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra för att du ska kunna ta del av alla de erbjudanden och tjänster som finns inom ICA. Butiken behöver till exempel dina uppgifter så att du kan självscanna och få bonus när du handlar. Och om du är medlem i Klubb Hjärtat vill du såklart ha gemensam bonus på ICA och Apotek Hjärtat.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

ICA-bolag

Vi delar dina personuppgifter med övriga ICA-bolag, t.ex. Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA För­säkring, för att kunna ge dig information och erbjudanden som gäller både ICA, våra samarbetspart­ners och andra bolag inom ICA Gruppen, och för att ICA-bolagen ska kunna genomföra kundanalyser.

Genom att acceptera villkoren för lojalitetsprogrammet lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till mottagande ICA-bolags elektroniska marknadsföring av sina egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster.

Om du är medlem i Klubb Hjärtat delar vi information om bonus med Apotek Hjärtat för att du ska få gemensam bonus.

ICA-butiker

ICA-butiken du handlar i behöver ta del av dina personuppgifter för att du ska kunna göra köp i våra digitala kanaler, som att självscanna eller betala med mobilen. Butiken använder även dina uppgifter så att du kan lösa in dina bonusar och utnyttja erbjudanden när du handlar.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instrukt­ioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Försäkringsbolag

Vi delar dina personuppgifter med berörda försäkringsbolag för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Leverantörer

Om du har reklamerat en vara kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med berörd leverantör för att hantera reklamationen.

Organisationer

Vi delar ibland dina uppgifter med andra organisationer för forskning och statistiska ändamål när det gäller t.ex. övergripande kartläggning av kostvanor och hälsa. Exempel på organisationer är universitet, myndigheter och icke vinstdrivande föreningar. 

Övriga mottagare

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som kund.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.