Samarbetspartner

Samarbetspartner är du om du arbetar för en organisation som samarbetar med ICA eller ICA-butik. Dessa organisationer kan vara icke-vinstdrivande föreningar, myndigheter, andra företag eller ICA-bolag och ICA-butiker.

Den part som tagit initiativ till att samla in och hantera dina uppgifter är personuppgiftsansvarig om inget annat anges i förhållande till respektive behandling. Vi förklarar vad vi menar med ICA-Bolag under ”Hantering av personuppgifter inom ICA” på ica.se/dataskydd

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Dig själv 

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss eller deltar i ett möte eller annan aktivitet.

Din organisation

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter från den organisation som du arbetar för, t.ex. i samband med kommunikation.

ICA-bolag

ICA-bolag delar dina personuppgifter med varandra och ICA-butiker, t.ex. i samband med kommunikation eller möten och andra aktiviteter.

ICA-butiker

ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra och ICA Sverige, t.ex. i samband med möten och andra aktiviter. 

Externa personer 

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med möten eller och andra aktiviteter. 

Allmänt tillgängliga informationskällor

 I vissa fall, t.ex. i samband med på omvärldsbevakning, samlar ICA Sverige och ICA-butiker in information som finns allmänt tillgänglig exempelvis på sociala medier.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Hantera förhållandet med samarbetspartners (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att hantera förhållandet, t.ex. för att registrera dina kontaktuppgifter i ICA Sveriges eller ICA-butikers register, administrera och hantera och arkivera avtal och andra överenskommelser.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig, andra medarbetare och externa personer i tjänsten.

Utvärdera och följa upp samarbetet (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp samarbetet, t.ex. som en del i vårt löpande förbättringsarbete.

Utredning- och säkerhetsskäl (ICA-butik) 

ICA-butiker behandlar dina uppgifter i förekommande fall av utrednings- och säkerhetsskäl, t.ex. för att registrera in- och utpasseringar, hantera besöksmottagning, göra utpasseringskontroller, utfärda passer- och säkerhetskort samt för att hantera åtkomst och behörighetsstyrning av olika IT-resurser. 

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott (ICA-butik)

För att förebygga, avslöja och utreda brott har ICA-butiker bevakningskameror installerade. Detta för din och vår trygghet. Om du befinner dig i ICA-butikens lokaler kan du därför bli kamerabevakad.  

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA Sverige och ICA-butik) 

ICA Sverige och ICA-butiker måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA Sverige och ICA-butik) 

Dina uppgifter används av ICA Sverige för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butiker, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

ICA-bolag och ICA butik (ICA Sverige och ICA-butik) 

Både ICA-bolag och ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. vid kommunikation.

Externa personer (ICA Sverige och ICA-butik)

Vid t.ex. kommunikation med externa personer delar ICA Sverige och ICA-butiker de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare

I vissa fall kan ICA Sverige och ICA-butiken dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som samarbetspartner.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.