Kund

Kund är du om du handlar en vara eller tjänst från en ICA-butik eller i våra digitala kanaler, som på ICA.se.

Företagskund är du om du handlar en vara eller en tjänst från en ICA-butik eller i våra digitala kanaler som företrädare för ett företag eller en organisation.

Både ICA Sverige och den ICA-butik som du handlar i ansvarar för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Nedan anges vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. I det fall både ICA Sverige och ICA-butiken anges som personuppgiftsansvarig ansvarar de var för sig för sin behandling av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Både ICA Sverige och ICA-butiker du handlar i samlar in de personuppgifter som du lämnar när du t.ex. genomför ett köp, kontaktar oss, deltar i event och tävlingar, eller hanterar en reklamation av en vara.

ICA Sverige

När du använder självscanning eller handlar mat på ICA.se samlar ICA-butiken in uppgifter från ICA Sverige för att kunna hantera ditt köp. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera köp av vara och tjänst (ICA-butik)

ICA-butiken behandlar dina uppgifter för att hantera ditt köp. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställningar och, om du har handlat på ICA.se, för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning.

Hantera företagskunder (ICA-butik)

ICA-butiken behandlar dina uppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en företagskund för att hantera förhållandet med företagskunden. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att registrera dig som ställföreträdare eller kontaktperson i ICA-butikens kundregister. 

Hantera förfrågningar (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera dina frågor, t.ex. för att kommunicera med dig i olika kanaler, inklusive sociala medier, utreda klagomål och supportärenden, hantera val som du gör, samt för att logga förfrågan.

Den ICA-butik du handlar i kan även behandla dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om du har kontaktat butiken om en vara. 

Hantera erbjudanden (ICA-butik)

ICA-butiken behandlar dina uppgifter för att hantera erbjudanden i butik, t.ex. för att hantera inlösen av rabattkuponger.

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter (ICA-butik)

ICA-butiken behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra tävlingar, event och aktiviteter som du deltar i, t.ex. för att registrera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler.

Genomföra enkätundersökningar (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra enkätundersökningar som du väljer att delta i.

Utrednings- och säkerhetsskäl (ICA-butik)

ICA-butiken behandlar dina uppgifter exempelvis i samband med analys av betaltransaktioner av utrednings- och säkerhetsskäl, t.ex. för att förebygga, undersöka, avslöja och rapportera bedrägerier.

Inspelning av telefonsamtal (ICA Sverige)

Om du ringer ICAs kundservice spelas telefonsamtalet in i utbildnings- och kvalitetssyfte, men även för både din och vår trygghet. 

Utvärdera och följa upp kundförhållandet (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige behandlar de uppgifter som du lämnar t.ex. när du handlar i din ICA-butik och på ICA.se för uppföljning och utvärdering. Vi tar bland annat fram statistik över utskick och utnyttjade erbjudanden, försäljningsstatistik och övergripande rapporter med kundinsikter till våra leverantörer, samt framställer rapporter och statistik över kundserviceärenden.

ICA-butiken behandlar även dina uppgifter för att ta fram rapporter och statistik. Butiken följer upp och utvärderar verksamheten, med hjälp av t.ex. försäljningsstatistik.

Hantera reklamationer och skadeärenden (ICA-butik och ICA Sverige)

Om du reklamerar en vara eller anmäler en skada till ICA behandlar ICA Sverige dina uppgifter för att hantera reklamationen eller skadeärendet. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att registrera reklamationsärenden och för att kommunicera med försäkringsbolag angående skadeärenden.

Om olyckan är framme kan ICA-butiken behöva hantera dina personuppgifter för att hantera ett skadeärende, t.ex. för att göra en anmälan till försäkringsbolag.

Hantera barnpassning (ICA-butik)

I vissa ICA-butiker erbjuds barnpassning. Dina och dina barns personuppgifter behandlas för att administrera barnpassningen, t.ex. registrera besökande barn. 

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott (ICA-butik)

För att förebygga, avslöja och utreda brott har ICA-butiker bevakningsskameror installerade. Detta för din och vår trygghet. 

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-butik och ICA Sverige)

Både ICA-butiken och ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige och ICA-butiker måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav, produktansvar och produktsäkerhet.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-butik och ICA Sve­rige)

Dina uppgifter används både av ICA-butiken och ICA Sverige för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

ICA Sverige (ICA-butik)

ICA-butiker som du handlar i delar med sig av kunders köphistorik till ICA Sverige. Detta görs bland annat för att ICA Sverige ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten med hjälp av försäljningsstatistik.

ICA Banken (ICA-butik)

Om du väljer att betala med kort i den ICA-butik du handlar i delar ICA-butiken personuppgifter med ICA Banken för att kunna hantera köpet.

ICA Hem till dig (ICA-butik)

Om du väljer att handla mat från din ICA-butik på ICA.se delar butiken, beroende på leveranssätt, dina personuppgifter med ICA Hem till dig. ICA Hem till dig är ett ICA-bolag som tillhandahåller leveranstjänster till ICA-butikerna. 

Tjänsteleverantörer (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige och ICA-butiken delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butiker, t.ex. IT-tjänster.

Försäkringsbolag (ICA-butik och ICA Sverige)

Vi delar dina personuppgifter med berörda försäkringsbolag för att hantera reklamationer och skadeärenden, samt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Leverantörer (ICA-butik och ICA Sverige)

Om du har reklamerat en vara kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med berörd leverantör för att hantera reklamationen.

Betaltjänstleverantör (ICA-butik)

Om du väljer att betala med t.ex. faktura när du handlar på ICA.se delar vi personuppgifter med betaltjänstleverantören för att hantera köpet.

Lotterier och spelbolag (ICA-butik)

Om du köper lotter eller spel delar ICA-butiken personuppgifter med lotteriet eller spelbolaget för att hantera köpet.

Kort- och presentkortsleverantörer (ICA-butik)

Om du köper t.ex. telefonkort eller presentkort delar ICA-butiken personuppgifter med kort- och presentkortsleverantören för att hantera köpet.

Inkassobolag (ICA-butik och ICA Sverige)

Om en faktura inte betalas i tid kan vi dela dina personuppgifter med inkassobolag för att driva in fakturan.

Organisationer (ICA Sverige)

Vi delar ibland dina uppgifter med andra organisationer för forskning och statistiska ändamål när det gäller t.ex. övergripande kartläggning av kostvanor och hälsa. 

Övriga mottagare (ICA-butik och ICA Sverige)

I vissa fall kan ICA Sverige och ICA-butiken dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som kund.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.