Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA-bolag och ICA-butik

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA Sveriges berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Hantera reklamationer

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera en kundreklamation.

Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.

Övriga mottagare (ICA-butik och ICA Sverige)

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi överföra uppgifter till andra parter.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutredning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd-vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.