ICA-kortkund

Detaljerad information om behandlingar

Hantera ansökan om att bli ICA-kortkund

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna bli ICA-kortkund och medlem i ICAs lojalitetsprogram enligt villkoren för lojalitetsprogrammet. 

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras. Därefter kommer dina uppgifter att registreras i vårt kundregister.


Hantera kundförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bonusuppgifter
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 18 månader räknat från tidpunkten för intjä­nandet av bonuspoäng för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Genomförande av kundanalys

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kunda­nalyser för ökad kundinsikt.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Möjliggöra köp i digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Din kommunikation
 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till olika tjänster i våra digitala kanaler.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Kommentarer som har lämnats i våra digitala kanaler bevaras tillsvidare.


Hantering av medlemskap i barnklubb

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för medlemskap i barnklubben, t.ex. Paprica­klubben.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.