ICA-kortkund

Detaljerad information om behandlingar

Hantera ansökan om att bli ICA-kortkund

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna bli ICA-kortkund och medlem i ICAs lojalitetsprogram enligt villkoren för lojalitetsprogrammet. 

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras. Därefter kommer dina uppgifter att registreras i vårt kundregister.


Hantera kundförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bonusuppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 18 månader räknat från tidpunkten för intjä­nandet av bonuspoäng för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Kommunikation och erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kontouppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter
 • Transaktionsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Eventuella känsliga personuppgifter som förekommer i transaktionsuppgifter som hämtas från ICA Spara behandlas endast om du har lämnat ditt uttryckliga till detta i ICA Spara-appen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Genomföra kundanalys

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kunda­nalyser för ökad kundinsikt.

Eventuella känsliga personuppgifter som förekommer i transaktionsuppgifter som hämtas från ICA Spara behandlas endast om du har lämnat ditt uttryckliga till detta i ICA Spara-appen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera förfrågningar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bonusuppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Kommunikation i digitala kanaler bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Genomföra event och tävlingar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra event och tävlingar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för eventets eller tävlingens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler bevaras som utgångspunkt tillsvidare. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.


Genomföra enkätundersökningar

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemsskapsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.


Inspelning av telefonsamtal

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Bonusuppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemsskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte, samt av säkerhetsskäl.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till ersättning vid skada.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om tre (3) veckor räknat från tidpunkten för inspelningen.


Möjliggöra köp i digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Kommunikation
 • Erbjudanden
 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till olika tjänster i våra digitala kanaler.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. vid inloggning på ICA.se eller i våra appar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Kommunikation som har lämnats i våra digitala kanaler bevaras tillsvidare.


Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av sina digitala kanaler.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera medlemskap i barnklubb

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för medlemskap i den aktuella barnklubben, t.ex. Paprica­klubben.

Berättigat intresse. Behandling av barnets personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att uppfylla villkoren för medlemskap i den aktuella barnklubben.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att upprätthålla god registervård.

Bevarandetid: Dina och barnets personuppgifter bevaras under medlemsskapet för detta syfte och för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.


Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Kundval
 • Köpinformation
 • Medlemsskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.


Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse.


Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.