Leverantör

Detaljerad information om behandlingar

Upphandling av leverantör (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagens och ICA-butikernas berättigade intresse av att genomföra upphandling av leverantörer.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under upphandlingen och för en tid om tio (10) år därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera ansökan om att bli leverantör (ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera leverantörens ansökan om att bli leverantör.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras och för en tid om tio (10) år därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera leverantörsförhållandet (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagens och ICA-butikernas berättigade intresse av att hantera leverantörsförhållandet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som du är kontaktperson för leverantören och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.


Hantera beställning av varor och tjänster (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagens och ICA-butikernas berättigade intresse av att hantera beställningen från leverantören.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera beställningen och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Personuppgifter i bokföringsmaterial bevaras för en tid om sju (7) år räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bokförings- och redovisningskrav i bokföringslagen (1999:1078)).


Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kompetensuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa parter i tjänsten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om tio (10) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.


Utvärdera och följa upp leverantörsförhållanden (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagens och ICA-butikernas berättigade intresse av att utvärdera och följa upp leverantörsförhållanden.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagen och ICA-butikernas berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.


Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att ICA-bolagen och ICA-butikerna ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig skyldighet.


Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-bolag och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA-bolagens och ICA-butikernas berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.