Användare

Användare är du när du använder ICAs och ICA-butikernas webbplatser och digitala kanaler, t.ex. ICA.se, våra appar och sidor på sociala medier.

Både ICA Sverige och den ICA-butik vars digitala kanaler du använder är ansvarig för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Nedan anges vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. I det fall både ICA Sverige och ICA-butiken anges som personuppgiftsansvarig ansvarar de var för sig för sin behandling av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra digitala tjänster, handlar mat på ICA.se, kontaktar oss, registrerar dig för nyhetsbrev och deltar i event och tävlingar. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler (ICA Sverige)

Vi behöver dina uppgifter för att du ska kunna använda våra digitala tjänster, både på ICA.se och i våra appar. Dessa tjänster kan t.ex. vara att skapa och hantera inköpslistor.

Kommunikation och erbjudanden (ICA-butik och ICA Sverige)

Både ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter i syfte att kommunicera med dig och lämna erbjudanden i digitala kanaler, t.ex. i utskick, på sina webbplatser och i sociala medier. För samma syfte behandlar ICA Sverige och ICA-butik dina personuppgifter för att anpassa innehållet i sina digitala kanaler. 

Genom att lämna din e-postadress till oss ger du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till ICA Sveriges och ICA-butikens elektroniska marknadsföring av sina varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket.

Hantera förfrågningar (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier. Den ICA-butik du handlar i kan också behandla dina uppgifter när du kontaktar dem i deras digitala kanaler.

Genomföra event, tävlingar och aktiviteter (ICA-butik och ICA Sverige)

Både ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra tävlingar, event och aktiviteter som du deltar i, t.ex. för att registrera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler.

Möjliggöra köp i digitala kanaler (ICA Sverige)

Vi behandlar dina uppgifter för att du ska kunna genomföra ett köp i våra digitala kanaler, t.ex. handla mat på ICA.se.

Genomföra enkätundersökningar (ICA-butik och ICA Sverige)

Om du väljer att delta i enkätundersökningar som vi genomför i våra digitala kanaler behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler (ICA-butik och ICA Sverige)

När du använder ICA Sveriges och ICA-butikernas digitala kanaler, t.ex. ICA.se eller våra appar, samlar ICA Sverige respektive ICA-butiken in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik. 

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-butik och ICA Sverige)

Både ICA-butiken och ICA Sverige behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-butik och ICA Sverige)

ICA Sverige och ICA-butiker måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-butik och ICA Sverige)

Dina uppgifter används både av ICA-butiken och ICA Sverige för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

ICA-butiker (ICA Sverige)

Om du handlar mat på ICA.se utan att logga in som stammis på ICA delar ICA Sverige dina personuppgifter med berörd ICA-butik för att du ska kunna genomföra köpet.

Tjänsteleverantörer (ICA-butik och ICA Sverige)

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butiker, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Övriga mottagare (ICA-butik och ICA Sverige)

I vissa fall kan ICA Sverige och ICA-butiken dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och po¬tentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som användare.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.