Vilken är din butik?

Marknadsplatsen ICA Nära 2024

Här finner du som vanligt information hur vi tänker nå kunderna med vår marknadsföring under nästa år. Mer fördjupad information finner du i bifogad folder.

Finns fler frågor och funderingar hittar du alla kontaktuppgifter i bifogat material. Vi ser fram emot att höras och även att göra många attraktiva kampanjer med er som leverantör under 2023.

Nära till stora möjligheter

För dig som leverantör finns många alternativ att marknadsföra era erbjudanden eller lyfta ert varumärke genom ICA Näras många kanaler och medier till kund. Oavsett om ni önskar nå ut brett eller mer riktad marknadsföring till kund finns alternativen. Läs mer om vår bearbetning av kunderna för 2023 i vår folder.

Ladda ner folder här (pdf)

Till folder