ICA informerar

Här samlar vi bland annat sådan information, som kan vara bra för dig som kund att känna till - som till exempel vilka lagkrav som gäller för olika ämnen och tillsatser. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med våra produkter.

Lågenergi-, LED- och Halogenlampor

Enligt Europa direktiv så håller traditionella glödlampor på att fasas ut för att ersättas av mer energieffektiva alternativ. Direktivet innehåller också instruktioner angående information som ska finnas på förpackningen för att underlätta för konsumenterna att välja lampa.

Information om inspelning av telefonsamtal

När du ringer till ICAs kundservice (ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring) kommer samtalet att spelas in. Det här gör vi för att administrera förhållandet med dig som kund eller som blivande kund och för att utbilda våra medarbetare samt för att säkerställa kvalitén på vår kundtjänst. Samtal till ICA Banken eller ICA Försäkring behöver spelas in utöver dessa ändamål, bl.a. för att uppfylla rättsliga skyldigheter som en bank eller ett försäkringsbolag har och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.