Den 31/8 återkallade ICA äpplen från ICA Basic

ICA har återkallat ICA Basic äpplen från leverantören Genesis Fresh eftersom dessa visat sig innehålla för hög halt av ämnet chlorpyrifos.

Solna den 8 september, 2016.

Efter att för höga halter av chlorpyrifos upptäckts i en stickprovskontroll den 31/8 återkallade ICA direkt det aktuella partiet äpplen i samråd med Livsmedelsverket. Produkten är därmed stoppad för försäljning.

EU har nyligen sänkt den tillåtna halten av chlorpyrifos till 0,01 milligram per kilo från tidigare 0,5, i det aktuella partiet äpplen var värdet 0,08, alltså under det tidigare gränsvärdet.

För den som ätit äpplena finns enligt Livsmedelsverket ingen fara för hälsan.

Nu kontaktar vi alla våra leverantörer av äpplen för att säkerställa att de känner till de nya reglerna och levererar äpplen inom tillåtna gränser.

ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt den berörda produkten före den 31 augusti att reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00. 

 

För mer information

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52