Återkallelse

ICA återkallar ICA Rökt Sojakorv 240g

ICA återkallar ICA Rökt Sojakorv 240 gram, på grund av att produkten kan innehålla Listeria. Listeria kan utgöra en hälsofara för riskgrupper (personer med nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer).

Återkallelsen gäller ICA Rökt Sojakorv 240 gram, och gäller endast för produkter märkta med bäst-före-datum 24-03-2020 och 27-03-2020.

- På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden, där vi funnit att produkten kan innehålla låga halter av Listeria. Eftersom Listeria kan vara farlig för riskgrupper väljer vi att återkalla berörda partier, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Incidenter som denna utreds noggrant och en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder tas fram och följs sedan upp.

- Vi och leverantören utreder nu hur detta kan ha skett och vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen. Vi vill också understryka att det är viktigt att förvara och tillaga mat enligt anvisningarna på förpackningen, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
ica.se, icagruppen.se