Återkallelse

ICA återkallar ICA Jordgubbar 400 gram

ICA återkallar ICA Jordgubbar 400 gram med ursprungsland Egypten, då man har påträffat halter av otillåten pesticid efter en rutinprovtagning hos leverantören.

Återkallelsen gäller endast:

ICA Jordgubbar 400 gram med ursprungsland Egypten och batchnummer L-4801  0945389.

- På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla våra egna produkter. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och återkallar produkten. Vi utreder nu vilka åtgärder vi behöver vidta tillsammans med leverantören för att detta inte ska ske igen, säger Lisa Olsen, kvalitetschef ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 033-47 47 90. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 9:00 och 15:00.

För mer information

För kunder: ICAs kundkontakt, telefon 033 - 47 47 90 (öppet vardagar mellan 9:00 och 15:00) eller via ica.se/kundservice

För journalister: ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
ica.se, icagruppen.se