Villkor – ICA-klassikern 2017

 

Mars 2017

1. Allmänt

Dessa villkor gäller mellan Dig och ICA Sverige AB (”ICA”) för deltagande i ICAs hälsosatsning ICA-klassiker. En webbsida där Du som inloggad på ica.se kommer kunna välja vilken ICA-butik (”Butiken”) Du vill delta för och kan delta i fyra olika träningsmoment. Du lägger själv upp sträckor, datum samt på vilket sätt Du tränat. Du kommer även få information och erbjudanden från ICA och/eller Butiken skickat till den e-post Du angivit.

För att delta i ICA-klassikern måste Du

  • vara myndig och ha rätt att ingå avtal;
  • vara kund hos ICA genom att inneha något av ICAs kort och kunna logga in på ica.se; och
  • betala anmälningsavgift.

Dessa villkor gäller från och med att Du betalar Anmälningsavgiften och ett år framåt.

2. Anmälningsavgift

Kostnad för delatagande i ICA-klassikern är 50 kronor inklusive moms.

3. Betalning

Betalning kan endast ske med kontokort och hanteras av ICA Banken AB. Som betalningsmedel kan användas något av ICAs kort eller andra kontokort anslutna till Visa eller MasterCard. Vid kortbetalning debiteras angivet kontokort.

4. Rabatt och marknadsföring

ICA-klassikerwebbsidan innehåller marknadsföring och kan användas som en informationskanal varigenom ICA och/eller Butiken kan skicka information och erbjudanden avseende produkter och tjänster till Dig. Sådan information kan skickas via e-post och andra meddelanden på sidan och Du samtycker till detta genom godkännande av dessa villkor.

I den mån Du inte önskar erhålla riktad marknadsföring via e-post kan Du avregistrera Dig i varje utskick och på Din profilsida på ICA Klassikern.

5. Reklamation

Blir det något fel med ICA-klassikerwebbsidan vill vi veta om det. Reklamera eventuella fel till ICA snarast efter att felet upptäcktes. ICA kommer försöka avhjälpa felet. Kan felet inte avhjälpas har Du rätt till prisavdrag eller rätt att häva köpet. ICAs ansvar är begränsat till den anmälningsavgift Du betalat för ICA-klassikern eller proportionerlig del därav. Kontaktuppgifter till ICA anges nedan.

6. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har Du ångerrätt. Det innebär att Du har rätt att ångra Dig och frånträda avtalet inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från det att Du anmält Dig och betalat för ICA-klassikern.

Du som vill utöva din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut att frånträda ICA-klassikern till ICAs kundtjänst. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram som Du hittar på deras hemsida, www.ko.se.

För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

Vid utövande av ångerrätt betalar ICA tillbaka anmälningsavgiften. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då ICA underrättades om Ditt beslut att utöva ångerrätten. ICA kommer vid återbetalning att använda samma betalningsmedel som har använts vid betalning, om Du inte kommer överens med oss om något annat, utan kostnad för Dig.

7. Personuppgifter

ICA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Du lämnar på ica.se i ICA-klassikern, i enlighet med de villkor Du som ICA-kortinnehavare/förmånskund tidigare accepterat. De uppgifter Du lämnar inom ramen för ICA-klassikern som e-post, utförda sträckor, datum och vilka träningssätt behandlas enligt nämnda villkor. Ändamålet med ICAs behandling inom ramen för ICA-klassikern är att använda dessa för att, a) möjliggöra riktad marknadsföring från ICA eller den Butik Du är registrerad för och har valt, b) administrera ICA-klassikern, c) lämna information om ICA-verksamhetens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster, samt d) kundanpassa varor och tjänster, vilket också kan innebära behandling för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

För att Du skall kunna följa Dina resultat över tiden kommer personuppgifterna i ICA-klassikern sparas under den tid Du är aktiv på webbsidan ICA-klassikern.se och raderas senast 12 månader efter det.

Genom att anmäla Dig till ICA-klassikern samtycker Du till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. För ICAs hantering av Dina uppgifter hänvisas i övrigt till de villkor Du accepterat som ICA-kort/Förmåns kund.

I den mån Du inte önskar erhålla riktad marknadsföring eller inte önskar att ICA vidtar behandling enligt punkt c)-d) ovan kommer ICA endast att behandla uppgifterna för att kunna administrera ICA-klassikern.

8. Övrigt

ICA-klassikerns webbsida kan komma att uppdateras, uppgraderas, ändras, eller tillfälligt begränsas.

Du ansvarar själv för de träningsaktiviteter Du gör eller deltar i och vi rekommenderar Dig att se över Ditt försäkringsskydd och vid behov teckna en olycksfallsförsäkring och hemförsäkring. ICA ansvarar inte för person- eller sakskador som Du drabbas av t.ex. vid olycksfall eller annans vårdslöshet.

Om du behandlas för någon allvarlig sjukdom så som t ex hjärt- kärlsjukdom bör du rådgöra med behandlande läkare innan du deltar i ICA klassikern.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av ICA-klassikern som ICA tillhandahåller, så länge inte detta omfattas av separata villkor.

9. Tvist

Om Du och ICA inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. På allmänna reklamationsnämndens hemsida finns information och formulär tillgängligt, www.arn.se.

Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
ICA Kundservice
Org.nr. 556021–0261
Postadress: Lagercrantz plats 3, 504 31 Borås
Moms Reg nr: SE556021026101
E-post: kundkontakt@ica.se
Telefonnummer: 020–83 33 33

Laddar Laddar fortfarande