Men har ni tänkt på..?

Mer om ICAs matkasse Klimat

Här erbjuder vi dig matnyttig fakta om hur vi ställer oss till plastförpackningar, ekologiska och svenska råvaror i vår matkasse Klimat.

Bild laddas
Hur tänker ni kring plastförpackningar?

En plastförpackning kan minska matsvinnet genom att öka hållbarheten på varan. Matsvinn är därför en parallellt viktig fråga att ta hänsyn till. Vill du läsa mer om ICAs plastpolicy läs här.

Varför är ekologiska produkter packade i plast?

Ekologiska produkter måste vara märkta så att det tydligt framgår att de är ekologiska. Dessutom kräver lagstiftningen att ekologiska varor är märkta med obligatorisk information om vilket kontrollorgan som har eko-certifierat produkten. Därför säljs många av våra ekologiska produkter i konsumentförpackningar.

Varför använder ni inte bara svenska varor?

När det gäller grönsaker och frukter så gör årstidsväxlingar och säsong att vi inte kan använda svenska varor året runt. Vissa tider på året är det mindre klimatavtryck från svenska råvaror och andra tider på året är det mer effektivt ur klimatsynpunkt att odla i andra länder.

RISE klimatavtryckstal utgår från hela kedjan från jord/uppfödning/fångst via produktion och transport till butik. Transporten från ICA-butiken till kunden däremot är inte inräknad då den är högst individuell.

Varför är inte alla varor i matkassen Klimat ekologiska?

Anledningen till att ekologiska livsmedel ofta har högre klimatpåverkan beror på att de ofta är mindre produktionseffektiva. Skördenivåerna är ofta lägre per hektar odlad mark jämfört med konventionella odlingar. Därför krävs mer resurser för att producera samma mängd ekologiska livsmedel och att därmed blir klimatpåverkan/kg ekologisk producerad produkt högre.

En svensk kravmärkt kyckling t ex har ett högre klimatavtryck än en konventionell kyckling. Det beror på att en kravkyckling lever längre och äter mer foder. Men med det sagt, det finns naturligtvis andra värden med ekologiska produkter.