Vi gillar svenskt kött

Det finns goda skäl att välja svenskt kött. Svenska kor får till exempel vara ute och beta på sommaren och våra grisar har tillgång till halm och mer plats att röra sig på. Dessutom skapar svenska bönder fler jobb i Sverige. Sedan ska man inte glömma den goda smaken.

ICA i samarbete med LRF

ICA i samarbete med LRF

Svenska mjölkkor får vara ute och beta på sommaren, svenska grisar har tillgång till halm och mer plats att röra sig på, användning av antibiotika är lägst i EU och att svenska bönder skapar fler jobb i Sverige; ja, det finns många anledningar att välja svenskt.