ICA I love eco – ett lite godare kaffe

För varje sålt kaffepaket från ICAs nya I love eco-serie skänker ICA under minst tre års tid 1 krona till kooperativets medlemmar. I längden bidrar samarbetet till högre inkomster och bättre livsvillkor för människorna i regionen.

På familjejordbruken i norra Peru har bönder odlat kaffe på ett traditionellt vis i generationer, men klimatförändringarna och den bristande lönsamheten hotar nu odlingarnas framtid. Som ett led i ICAs arbete för en god morgondag kommer vi att hjälpa dessa kaffeodlare att säkra framtidens utbud av högkvalitativt ekologiskt kaffe. Med utgång i svenskens smakpreferenser på kaffe och krav på hög kvalitet har ICA valt att stödja kooperativet Aproexporti norra Peru.

 

Familjeägda, klimatanpassade och ekologiska jordbruk

Kooperativet hjälper små familjeägda kaffeodlare att klimatanpassa och effektivisera sina ekologiska jordbruk. För varje köpt kaffepaket från I love eco-serien skänker vi under minst tre års tid 1 krona till kooperativets 353 medlemmar. I längden bidrar samarbetet till högre inkomster och bättre livsvillkor för människorna i regionen. I gengäld får vi ett godare och miljövänligare kaffe i vårakoppar. Ett kaffe som gör skillnad för framtiden.

Dessutom är vårt ekologiska kaffe Rainforest Alliance-certifierat vilket innebäratt kaffet är producerat utifrån krav på miljömässig, social och ekologisk hållbarhet. Och att det är odlat med hänsyn till biologisk mångfald, hållbar utveckling och utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel.

Fakta om samarbetet:

Samarbetsprojektet mellan Aproexport i norra Peru och ICA har snart pågått i ett år och har som syfte att klimatsäkra kaffeproduktionen för kooperativets medlemmar samt att kontinuerligt förbättra kaffekvaliteten och därigenom skapa högre inkomster och bättre levnadsstandard.

Många av kooperativets medlemmar är utspridda över ett stort geografiskt område. Det finns odlingsområden som når över 2000 m höjd över havet vilket gör det svårt att torka kaffet på ett säkert sätt efter skörd.

Ett par exempel på pågående och utförda projekt:

Rainforest Alliance: 

 Allt fler av kooperativets medlemmar har anslutit sig till certifieringen Rainforest Alliance och därigenom genomgått utbildning inom hållbart jordbruk och vikten av biologisk mångfald. 

Soltorkningstält: 

Torkning av det nyskördade kaffet är ett avgörande processteg eftersom koppkvaliteten till stor del beror på detta och otillräckliga metoder kan orsaka en sämre slutkvalitet. Med anledning av detta har ett stort antal odlare fått installerat torktält bestående av en armerad betongplattform, aluminiumkonstruktion med plastduk och torkbäddar med nät. På så sätt säkerställs en homogen torkning av kaffet och en väsentligt bättre slutprodukt. 

Övriga projekt:

  • En agronom och två jordbrukstekniker är heltidsanställda för att assistera och kontinuerligt utbilda enskilda odlare i effektivare jordbruk. 
  • Första hjälpen-kits har delats ut och fältpersonal har utbildats i att hantera skador och sjukdomar innan professionell hjälp är på plats.
  • Återplantering av träd genomförs i utsatta områden för att förhindra risken för erosion. 

Kaffetält Peru

 

Kaffetält i Peru

 

Kaffetält Peru