Metod för ICAs kylda torsk och kolja

Hanteringen av färsk vitfisk som torsk och kolja är extremt känslig. För att kunna erbjuda dig som kund högsta kvalitet och hållbarhet året runt, har vi valt att framöver producera med råvara som direkt efter fångst i Norge snabbt frys ner för att bevara dess färskhet och kvalité. Fisken tinas sedan varsamt när behovet finns vilket gör att vi kan erbjuda dig som vi ser det marknadens bästa torsk.

Bild laddas

Tillvägagångsättet används för att kunna erbjuda dig så färsk fisk som möjligt året runt. Det innebär att infrysningen sker när fisket och råvaran är som absolut bäst både vad gäller säsong och kvalitet. Infrysningen sker extremt snabbt till -40°C samt fryses så nära fångst som möjligt. Denna metod gör att bakterietillväxten nästan helt stannar av samt att proteinerna i fisken inte skadas. Fördelen är att fisken förvaras fryst fram till dess att behovet finns i butik. Därmed blir vi mindre beroende av omständigheter som säsong och väder.

Fisken tinas därefter långsamt upp med vatten i kylt utrymme eller med radiovågor för att nå en kärntemperatur på cirka –1°C och +/–0°C då den kan hanteras och packas i sin slutgiltiga förpackning innan dig når dig i butiken. 

ICAs kylda fisk som använder metoden

Bild laddas

Torskfilé

Bild laddas

Torskrygg

Bild laddas

Koljafilé