Vetemjöl på väg mot ekologiskt

”Vetemjöl på väg” är ett nytt mjöl i butikshyllan, framtaget av ICA, för att långsiktigt stödja lantbrukare under omställningstiden till ekologiskt jordbruk. Det nya mjölet säljs som ett vetemjöl på väg att bli ekologiskt. För lantbrukaren innebär det en trygghet samtidigt som det även ger dem en merbetalning för vetet.

Efterfrågan på svenskt ekologiskt vetemjöl har ökat starkt senaste åren och för att möta denna behövs det odlas mer ekologiskt brödspannmål för att inte riskera råvarubrist. Därför har ICA inlett ett samarbete med leverantören Berte Qvarn för att underlätta för lantbrukare att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Samarbetet innebär att ICA tar fram en ny produkt i sitt sortiment som är just ett vetemjöl på väg att bli ekologiskt. Det är ett långsiktigt åtagande som ger bönderna tryggheten att kunna sälja sin råvara under omställningen.

– Att ställa om till ekologisk odling är en kostsam process och det tar tre år innan bonden kan få betalt för de extrakostnader som omställningen innebär. Genom vårt samarbete bidrar vi till att det är ekonomisk hållbart för lantbrukaren att gå över till ekologisk odling samtidigt som vi kan säkra större volymer för att möta den stora konsumentefterfrågan, säger Maria Smith, miljöchef på ICA.

Ekologiska metoder
Vetet till mjölet odlas redan med ekologiska metoder, utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, men det krävs dock att det går tre år innan mjölet kan kallas ekologiskt – bland annat för att säkerställa att även jorden uppfyller kraven för ekologiskt odling.– Under denna tid säljs vetemjölet som en produkt som pris- och kvalitetsmässigt ligger mellan konventionellt och ekologiskt. Samarbetet innebär att alla i kedjan, från lantbrukare till konsument, är med och bidrar till att säkra tillgången på svenskt ekologiskt vetemjöl i framtiden, säger Maria Smith.

Vetemjöl på väg säljs i förpackningar om två kilo och finns i de ICA-butiker som väljer att ta in produkten.