Sponsring

Var med och må bra

ICAs sponsringsarbete sträcker sig över många olika områden med de gemensamma nämnarna delaktighet och välmående - därför är vårt motto ”Var med och må bra!”

ICA och sponsring

ICAs sponsringsverksamhet bidrar till att göra skillnad för hälsa och välbefinnande för många människor - både nationellt och internationellt. Vi bryr oss om samhället; såväl det lokala som det nationella och det globala.

Vårt motto

Sponsringsarbetet grundar sig i mottot ”Var med och må bra!” eftersom välbefinnande är nyckeln till så mycket positivt. Känslan i kropp och själ när man mår bra är svår att slå. Det kan handla om att hjälpa en medmänniska i en svår situation, inspirera någon till en sundare livsstil, möjliggöra så att fler kan motionera eller stötta organisationer som har en positiv inverkan på samhället.

Vi sponsrar eftersom vi bryr oss

Vår övertygelse är att vi kan bidra till att ännu fler kan må ännu bättre och tillsammans med svenska folket är vi på en resa mot en bättre kropp och själ. Sponsring handlar om människor, det är emotionellt, berör och skapar positiva följdeffekter. Effekter som vi på ICA är stolta över. Vi sponsrar för att vi bryr oss – så häng med oss och må bra!


ICAs sponsringsåtaganden

ICAs Sveriges sponsringsportfölj är just nu fylld och vi sluter för närvarande inte några nya avtal på central nivå. Har du en sponsringsfrågan som är lokalt förankrad ska du alltid vända dig till din lokala ICA butik. ICA Sverige sponsrar endast förbund, organisationer och stiftelser som har verksamhet över hela landet.

Den viktiga maten

Träning i all ära men för att tillgodogöra sig träningen behövs också näring. Bra mat som gör att du orkar både jobba och träna.

› Mer om mat och träning kan du läsa här