Deltagare Paralympics Rio
Idrottssponsring

Svenska Parasportförbundet, Lag Paralympics, Special olympics

Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté står för en tro på individuell utveckling och allas lika värde som stämmer väl överens med ICAs värderingar. Dessutom jobbar Special Olympics för en bättre folkhälsa på ett sätt som vi på ICA verkligen värdesätter.

Därför känns det väldigt naturligt för oss på ICA att vara huvudsponsor till Svenska Parasport förbundet, Sverige Paralympiska Kommitté samt Special Olympics.

Samarbetet innebär bland annat att ICA kommer att engagera sig i barns och ungdomars utveckling och bidra med sin expertis inom hälsa och kostvanor till organisationens medlemmar. Därtill kommer ICA att ge finansiellt stöd som bland annat går till att stötta de 460 lokala föreningar som finns över hela landet.

Snabb fakta Parasporten

Special Olympics Sweden ansvarar för bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synskada och utvecklingsstörning inom 15 idrotter – oavsett nivå.

Sveriges Paralympiska Kommitté ansvarar för svensk paralympisk idrott.