Idrottssponsring

Lokal sponsring och samarbeten

ICA kan och vill göra skillnad för våra kunders hälsa och välbefinnande, för att vi bryr oss om samhället vi verkar i. Därför vill vi genom våra samarbeten ge tillbaka, såväl lokalt som nationellt.

Lokal sponsring

ICA-butikerna runt om i Sverige står för en stor och viktig del av ICAs sponsring. Deras lokala engagemang i idrottsklubbar, kulturevenemang och social sponsring är betydelsefullt och viktigt.

Har du en lokal sponsringsförfrågan kan du alltid vända dig till din lokala ICA-butik. ICA Sverige sponsrar endast förbund, organisationer och stiftelser som har verksamhet över hela landet.

ICAs sponsringsåtaganden

ICA Sveriges sponsringsportfölj är just nu fylld och vi sluter för närvarande inte några nya avtal på central nivå. Har du en sponsringsfrågan som är lokalt förankrad ska du alltid vända dig till din lokala ICA butik. ICA Sverige sponsrar endast förbund, organisationer och stiftelser som har verksamhet över hela landet.