Idrottssponsring

Idrottsklubbar och lokal sponsring

ICA kan och vill göra skillnad för våra kunders hälsa och välbefinnande, för att vi bryr oss om samhället vi verkar i, och vill genom våra sponsringssatsningar ge tillbaka, såväl lokalt som nationellt.

Lokal sponsring

En väldigt stor och viktig del av ICAs sponsring står ICA butikerna för. Deras lokala engagemang i både idrottsklubbar, kulturevenemang och social sponsring är betydelsefull och viktigt.

ICAs sponsringsåtaganden

ICA Sveriges sponsringsportfölj är just nu fylld och vi sluter för närvarande inte några nya avtal på central nivå. Har du en sponsringsfrågan som är lokalt förankrad ska du alltid vända dig till din lokala ICA butik. ICA Sverige sponsrar endast förbund, organisationer och stiftelser som har verksamhet över hela landet.