Idrottssponsring

På ICA tror vi att det är viktigt att inspirera fler människor till en sundare livsstil. Det gör vi delvis genom vår idrottssponsring som främst inriktar sig på barn och ungdomar. Genom ICAs idrottssponsring ges fler barn och ungdomar en möjlighet till en aktiv fritid och chans att prova på idrotter som de tidigare inte testat.