Barn föds inte med fördomar

ICA Stiftelsen är med och möjliggör genomförande av Glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar” i sex nya kommuner under 2018. Syftet med projektet är att acceptera och uppskatta olikheter. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika.

Det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Man kanske inte kan förändra världen, men däremot sin klass. Därför genomförs projektet tillsammans med elever i mellanstadiet och inkluderar även deras lärare och föräldrar. Projektet avslutas med att de får se teaterföreställningen ”Trollkarlen från OZ” – med Glada Hudik-ensemblen.