Generation Pep - founding partner

Som founding partner bidrar vi med en grundplåt till Generation Peps verksamhet och är med och möjliggör allt det arbete som pågår inom ramen för Generation Pep.

Med stöd kan de kanalisera det stora engagemang som finns in i konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad för barn och unga. Vi arbetar mot samma mål och precis som Generation Pep vill ICA Stiftelsen vara med och förändra i grunden genom att bidra till nya beteenden och attityder och engagera fler att bidra i arbetet för allas rätt till ett hälsosamt liv.