Spåra kaffet

Kaffe är en av världens största handelsvaror. Därför är vi extra angelägna om att försöka säkerställa att förhållandena vid kaffeproduktionen är godtagbara. Vårt eget ICA Kaffe är godkänt av en oberoende organisation som heter UTZ Certified. UTZ Certified är en holländsk och guatemalsk organisation som ställer krav på, och följer upp, att man på odlingar och vid efterbehandling av kaffe tar ansvar för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet.

 

 

Vad är UTZ Certified?
1999 startade producenter i Guatemala tillsammans med Ahold Coffee Company den oberoende organisationen UTZ Certified med representanter från odlare, rosterier och ideella föreningar i styrelsen. Allt ICA Kaffe är godkänt av UTZ Certified.

Vad innebär UTZ Certified i praktiken?

  • Att kemikalier används så lite som möjligt, och på ett ansvarsfullt sätt.
  • Att stor hänsyn tas till medarbetarnas hälsa och säkerhet.
  • Att det finns skola och sjukvård för både arbetare och deras familjer.
  • Att det finns rättigheter att bilda fackförening och föra gemensamma förhandlingar.
  • Att det finns god dokumentation av odlingsytor, historia, jordmån och kemikalieanvändning.
  • Att odlaren har god uppföljning av jordegenskaper, skugga m m.
  • Att det finns full spårbarhet på kaffet.

Vad är syftet med UTZ Certified?
I första hand vill UTZ Certified förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena för kaffeodlare och andra odlare så som te och kakaoodlare, inklusive deras medarbetare och familjer. UTZ Certified anlitar oberoende part för att granska alla odlare enligt en checklista, som omfattar krav på miljö, matsäkerhet och arbetsförhållanden. När odlarna har uppnått alla kraven i checklistan blir de godkända enligt UTZ Certified. De arbetar fortlöpande med förbättringar. UTZ Certified vill också förenkla för konsumenterna att följa kaffekedjan tillbaka till odlarna, främst för att sprida kunskap och information om var och hur kaffet är producerat.

Vilka krav gäller för UTZ Certified?
UTZ Certified utgår från EurepGaps checklista, som ställer krav på säkra och hållbara produkter med fokus på matsäkerhet och miljö. UTZ Certified har dessutom utökat dessa krav med kriterier för arbetsförhållanden, utbildning, sjukvård för arbetare och deras familjer samt krav på boendestandard. Vill du läsa kraven mer i detalj, så gå in på UTZ Certifieds hemsida.

Får kaffeodlare som levererar till UTZ Certified mer betalt?
Policyn är den att odlarna ska få betalt för det mervärde som UTZ Certified utgör för kaffeföretagen och slutkunden. Själva priset sätts vid förhandling mellan odlare och köpare. För odlaren innebär UTZ Certified också bättre tillgång till marknaden samt information och återkoppling via organisationen om förbättrade produktionsmetoder och teknik, som kan effektivisera och därmed minska produktionskostnaderna.