Spåra fisken

ICA vill att du ska känna dig trygg med att du gjort ett bra val när du köper våra fiskprodukter. I samarbete med vår leverantör, Norway Seafoods, har vi därför tagit fram information om den torsk, kolja och sej som säljs under ICAs varumärke.

Där kan du läsa mer om var denna fisk kommer från, vad som görs för att skydda arternas framtid och följa resan från de arktiska havsområdena utanför Norge och hem till dig.

Gå till Norway Seafoods för att ta reda på var din fisk har fångats

MSC - Marine Stewardship Council
MSC är en miljömärkning för fisk från världshaven, där fisket skett med godkända metoder och på fiskbestånd som tål fiske. Målet är att bidra till en hållbar fisk- och skaldjursmarknad. ICA breddar ständigt sortimentet av MSC-märkta fiskprodukter. Idag finns MSC-certifierad hokifilet och flera fiskgratänger under ICAs varumärke. Senare i höst kommer du även att hitta MSC-certifierad torsk i butiksdiskarna.

WWFs konsumentguide
För att minska miljöbelastningen från fiskenäringen strävar ICA efter ett sortiment med så liten miljöpåverkan som möjligt. ICA arbetar med WWFs konsumentguide. Läs mer om konsumentguiden på WWFs hemsida