Säker mat

Säkra leverantörer

Vi litar på våra leverantörer. Det kan du också göra.

För oss på ICA är förtroende viktigt. Vi vill att våra kunder ska vara säkra på att få bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer på att de arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor och tar sitt sociala ansvar.

Vem får leverera ICA-varor?

Alla livsmedelsleverantörer till ICA ska vara certifierade enligt en tredjepartsstandard men vi har extra höga krav på våra leverantörer av våra egna varor. De ska vara certifierade enligt någon av GFSI:s (Global Food Safety Initiative) godkända standarder för produktion av livsmedel. Vi godkänner även ISO 22000 och IP livsmedelsförädling. De ska också leva upp till ICAs höga krav på djuromsorg, miljöarbete och socialt ansvar.

På plats i Asien

Sedan 2008 har ICA inköpskontor i Asien med en egen kvalitetsavdelning. Det ger oss bättre möjlighet att följa varans väg från producent till butik och kontrollera att leverantörerna lever upp till ICAs krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Med färre mellanhänder kan vi dessutom få ner kostnaderna – och priserna mot dig som kund blir lägre.