Palmolja

Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, men produktionen medför miljöproblem. På ICA tar vi frågan på största allvar. Vi arbetar sedan många år med att ställa krav på den palmolja som används i våra egna märkesvaror. Vi har kommit en bra bit på väg men alla problem är inte lösta ännu.

Palmolja har neutral smak, och har egenskaper som gör att den passar i många produkter. Palmträden är lättodlade och man erhåller förhållandevis stora mängder olja jämfört med andra oljegrödor såsom soja och raps. Inte konstigt att det blivit ett av de vanligaste fetterna, i allt från kakor till smink. Men det finns en baksida. I vissa delar av världen skövlas regnskog för att ge plats åt palmoljeplantager. Det hotar djurliv, biologisk mångfald och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.

Varför använder ICA palmolja då?

Att byta palmolja till annat fett behöver inte betyda en vinst för miljö, klimat, djur eller människor eftersom andra oljegrödor kräver flera gånger större yta och mer insatsmedel för att erhålla samma mängd vara. Det skulle även få negativa konsekvenser i de samhällen där man är beroende av palmoljan för sina inkomster och sin utveckling. Istället vill vi hjälpa till att driva  utvecklingen mot en ansvarsfull produktion av palmolja.  

Om palmolja används som ingrediens i ett livsmedel finns den deklarerad i innehållsförteckningen på förpackningen. På detta sätt kan man som konsument alltid göra ett aktivt val.

ICA arbetar för hållbar palmolja

För snart tio år sedan sattes målet att den palmolja som används i ICAs egna varor ska vara producerad på ett hållbart sätt. Målet som sattes var att senast 2015 skulle palmoljan vara RSPO- certifierad* enligt det segregerade dvs särhållna flödet. Målet nåddes tack vare att vi i undantagsfall även accepterar RSPO – certifiering enligt massbalans-flödet. Detta beror på att alla ingredienser av palmolja ännu inte funnits att tillgå enligt det segregerade flödet. Cirka 80% av den palmolja som används i våra egna livsmedel är certifierad enligt det segregerade flödet och arbetet fortsätter. Vi fortsätter även arbetet med att säkerställa att palmoljan i våra hushållsprodukter såsom tvättmedel och ljus produceras på ett hållbart sätt. 

Vi redovisar kontinuerligt hur vårt arbete för hållbar palmolja framskrider, både i vår hållbarhetsredovisning och i exempelvis Världsnaturfonden WWF:s ACOP (Annual Communication of Progress).

Att utveckla förutsättningarna för hållbar palmolja är inget vi kan göra på egen hand så vi samarbetar med andra dagligvarukedjor genom exempelvis the Consumer Goods Forum (CGF) och genom att själva vara medlemmar i  RSPO. Vi har även skrivit på Kemtekniska förbundets (KTF) upprop för hållbar palmolja. Vi tror att samarbete är det mest effektiva sättet att bidra till att minska de negativa konsekvenserna av produktionen av palmolja.

Vi ser att vi kommit en bra bit på väg tack vare våra medarbetare och våra leverantörer men det finns mycket kvar att göra. Det finns exempelvis fortsatt stora utmaningar för hela palmoljeindustrin med fortsatt ohållbar- och illegal skogsavverkning. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att säkerställa att den palmoljan som används i våra produkter är producerad på ett hållbart sätt.

Palmolja förekommer oftast i processade livsmedel såsom kakor, snacks och konfektyr. Vi på ICA uppmuntrar till en livsstil med hälsosamma kostvanor och rörelse – och där nämnd utrymmesmat utgör en begränsad del. Var med och må bra!

 

*Fakta RSPO

RSPO (Roundtable on Sustanable Palm oil) är en icke vinstdrivande organisation som förenar intressenter längs hela produktionskedjan av palmolja. Organisationen utvecklar och implementerar kriterier för hållbar palmolja genom en standard för odlare och förädlare. Palmolja som odlas enligt RSPO:s kriterier kan certifieras och distribueras enligt följande flöden:

  • Segregerad palmolja: Certifierad palmolja som hålls isär från o-certifierad palmolja längs produktionskedjan ända till slutprodukten.
  • ”Mass Balance”-palmolja: Certifierad palmolja blandas med o-certifierad palmolja under transport och lagring. Uppföljningen sker på administrativ väg så att företag inte kan sälja mer hållbart producerad palmolja än vad som köpts in. Liknar systemet med grön el.
  • ”Book & Claim”-systemet: Ett system med certifikat som köps för en bestämd volym palmolja. Certifikaten motsvarar en premie till den som odlar hållbar palmolja. Detta system har varit en stor drivkraft för att få igång efterfrågan på hållbart producerad palmolja.

Läs mer på www.rspo.org